Over 75 jaar vrijheid in Delft

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd.

Op 8 mei 1945 werd Delft bevrijd door de Canadezen. We leven sindsdien in Nederland in vrijheid. Dat is iets om bij stil te staan, te herdenken. Om te koesteren en door te geven. Om stil te staan bij 75 jaar vrijheid, vinden overal in het land tal van activiteiten plaats. Ook in Delft. 

De ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 hebben ervoor gezorgd dat het geplande programma niet in volledige vorm kan plaatsvinden. Wel zullen er op en rond Bevrijdings meerdere activiteiten al plaatsvinden, voornamelijk online. Het grootste deel van de activiteiten is verplaatst, zal later dit jaar bekend worden gemaakt en zal plaatsvinden tussen 8 november 2020 (6 maanden na de Delftse bevrijdingsdag) en 8 mei 2021 (76 jaar bevrijding Delft). De burgemeester van Delft schreef hier het volgende over:

De kwetsbaarheid van vrijheid

Eind januari reisde een bijzonder en tijdelijk kunstwerk door Delft: Levenslicht. Om te herdenken dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd.

Met de onthulling van Levenslicht markeerden wij – en vele andere steden – het begin van een bijzonder jaar, vól activiteiten, ter herdenking en viering van 75 jaar vrijheid.
Het liep anders. Het coronavirus heeft onze samenleving op tal van terreinen op slot gezet. Onze samenleving is een ‘anderhalve meter-samenleving’ geworden. De impact van het virus toont hoe kwetsbaar onze vrijheid is. We leven in een moeilijke tijd. Een tijd waarin velen van ons de nabijheid van dierbaren moeten missen. Een tijd waarin ondernemerschap onder grote druk staat. Een tijd van onzekerheid, zorg en angst, van ziekte en rouw. En een tijd waarin juist ouderen, de mensen die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt, extra gebukt gaan onder een onzichtbare vijand. Het is een periode waarin een bijzonder beroep op ons wordt gedaan om óm te zien naar elkaar, goed voor elkaar te zorgen.

Allerlei organisaties hadden zich de afgelopen periode vol enthousiasme ingezet om iets moois te organiseren rondom 75 jaar vrijheid. Deze activiteiten houdt u tegoed; we verplaatsen ze waar mogelijk naar volgend jaar. Online worden wel enkele alternatieven geboden, waaronder Het Uur U en Theater Na de Dam Delft. Op www.75jaarvrijheidindelft.nl vindt u daar meer informatie over. 

Dit jaar zijn we op 4 en 5 mei thuis en komen we niet fysiek samen. Ik nodig u echter van harte uit om op andere manieren stil te staan bij dit in alle opzichten bijzondere jaar – op deze website vindt u daar suggesties voor. Deel uw verhalen over oorlog en vrijheid met familie, vrienden, buren – al video-bellend of anderszins. Want als ik in de afgelopen weken iéts heb ervaren, dan is het dat de vindingrijkheid van mensen, ook – of misschien wel juist – onder moeilijke omstandigheden, geen grenzen kent. En: hoezeer verhalen van moed en hoop een mens verwarmen. 

Marja van Bijsterveldt,
burgemeester van Delft